Op deze pagina wil ik graag iedereen bedanken die mij in wat voor een vorm dan ook geholpen heeft bij het succesvol starten van mijn eigen bedrijfje, tw :

 

Mijn vader voor alles wat hij mij heeft geleerd.
M
arci voor haar steun, motivatie en geduld.
Joop Bels voor zijn constante positieve inbreng.
Moot Leijen voor zijn ontwerp van mijn logo.
Frans de Lange (alias Gee Temmes) voor zijn stukje in het weekblad. (waardoor ik erg veel werk heb gekregen).
Frans Roose voor de hulp bij het ontwerpen van mijn huisstijl.
      (Frans kan u helpen bij het ontwikkelen cq ontwerpen van een huisstijl, logo's etc. Tel 0320 280388)

Bert van der Poort van B&S Techniek te Lelystad voor zijn hulp en adviezen.
     
(B&S Techniek is gespecialiseerd in elektrawerk en lichtreclame. Bereikbaar onder nummer 0320 228800)
Verder al mijn vrienden, familie en kennissen die mij altijd hebben voorgehouden zeker te weten dat het een succes zou worden.
Tot slotte natuurlijk alle klanten die mij tot nu hun vertrouwen hebben gegeven en waardoor het een succes kon worden.

background test image