Eigen onderneming was altijd al de droom van Erik

LELYSTAD - Sinds kort kunt u Erik's klussenbus zien rijden door de straten in en rond Lelystad. De 42-jarige Erik van der Meer heeft na rijp beraad besloten van zijn grote hobby zijn werk te maken. Hij heeft uiteindelijk de stap gezet als zelfstandig ondernemer verder door het leven te gaan en inmiddels de eerste klussen tot tevredenheid van de klanten uitgevoerd. `Het klussen is mij met de paplepel ingegoten', zegt de kersverse ondernemer. `Als kleine jongen hielp ik mijn vader en later ben ik die werkzaamheden gaan voortzetten. Er zijn al heel wat projecten bij familie, vrienden en kennissen waaraan ik met heel veel plezier heb meegewerkt en een ieder was bijzonder tevreden over de resultaten'.

Behalve boven- staande projecten kun je bij Erik van der Meer ook te- recht voor het leg- gen van laminaat, het plaatsen van schuttingen en wanden, tegelwerk- zaamheden en tal van andere kleinere klussen.

Voor de `klusser pur sang' is het van belang kwaliteit- werk op maat te leveren. `Ik werk graag rustig en heb er een hekel aan te worden opgejaagd', geeft hij te kennen. `Dat gaat ten koste van de kwaliteit en bovendien van mijn plezier in de werk- zaamheden. Daarom werk ik met een vooraf afgesproken prijs. Mocht een klus langer duren hoeven de klanten zich niet druk te maken over oplopende kosten en ik hoef me niet opgejaagd te voe- len. Het is voor mij van belang tevreden klanten te zien en daardoor goede 

Klusjesman Erik

mond-op-mond reclame te krijgen. Daarom garandeer ik kwaliteit, geleverd tegen een goede prijs'.

Belangstellenden die de nieuwe klusjesman willen inhuren kunnen bellen met het vaste nummer 232132. Indien hij daar niet bereikbaar is wordt veelal doorgeschakeld naar zijn mobiele nummer, zonder extra kosten voor de beller. Natuurlijk is het ook mogelijk een e-mail, fax of gewone brief te sturen.

Erik's Klussenbus
Wold 23-40
8225 BC Lelystad
Tel: 0320 232132
Fax: 0320 232134

post@eriksklussenbus.nl

Erik van der Meer heeft veel verschil- lende banen gehad die varieerden van medewerker in een hobbyzaak tot het bouwen van vlieg- tuigen bij Fokker. De laatste jaren had hij een goede baan als computerdes- kundige, maar hij kwam steeds meer tot de ontdekking dat oude liefde niet roest. `Het is altijd mijn grote wens geweest om als zelf-
standige mijn boter- ham te verdienen met  werkzaamhe- den die mij liggen en waaraan ik in het verleden altijd ple- zier heb beleefd', aldus de in Lelystad 

woonachtige onder- nemer. `Natuurlijk is het een grote stap om als eigen baas verder te gaan,  maar ik ben blij het aangedurfd te heb- ben en zie de toekomst met vertrouwen  tege- moet.'

Op de website www.eriksklussenbus.nl is te zien dat hij zich geen zorgen hoeft te maken voor klandizie. Enkele projecten die hij tot nu toe uit-voerde, variërend van het ren- overen van badkamers, het verlagen van  pla- fonds en het zelf ontwerpen, maken en plaatsen van kasten, geven een duidelijk beeld van zijn vakman- schap.